Hledat

Úřední deska

Vyveseno
13.10.2021

Vyveseno
11.10.2021

Vyveseno
8.10.2021

Vyveseno
6.10.2021

Vyveseno
17.9.2021

PřihlášeníHistorie

Založení obce Podmoklany nastalo při osídlování Českomoravské vrchoviny. První cesta vedla od Pobaltí k Chotěboři úvalem Doubravy a druhá po obou stranách Sázavy.

 

Nejstarší historické údaje o osídlování zdejších lokalit pocházejí z dob Vladislava II. Charakteristické pro kolonizační období směrem k Železným horám po roce 1140 je užívání místních jmen s koncovkami -any(Podmoklany), -ice(Libice), -eč(Maleč, Hudeč).

Písemně dokonané zmínky o již existujícím Braníšovu jsou ze 7. července 1242. Tehdy Řád německých rytířů dostal od Václava I potvrzovací listinu danou na Křivoklátě "Silvan Zulbichki inter Camenicam et Dubrovican ribulos". Touto listinou jim Václav I daroval rozsáhlý les mezi řekou Kamenicí a Doubravou, který sahal až k Braníšovu. Braníšov byla důležitá tvrz při Liběcké stezce.

 

První zmínka o obci Podmoklany je datována na rok 1192. Okolní osady pak vznikali později: Odraneč 1426, Hudeč 1542, Crhov 1384.

Chráněná osada Hudeč s typickým podhorským charakterem si zachovala původní ráz venkovské architektury 18. a počátku 19.století. Osadou protéká Hudečský potok. Obec měla původně zemědělský charakter s několika drobnými řemeslníky. Koncem 18.století však byla v obci zřízena papírna a koncem 19. století brusírna skla. Ta byla rušena v roce 1951.

Život v obci Podmoklany se později vyvíjel velice pozvolně a byl volně svázaný s panstvím v Novém Studenci.

 

Vývoj počtu obyvatel

V minulých století se počet obyvatel v Podmoklanech postupně zvyšoval. Tento vzestup stagnoval v roce 1900, kdy měli Podmoklany 475 obyvatel. Od té doby nastal pokles, který se ustálil kolem roku 1970, kdy v obci žilo 192 obyvatel. V posledním sčítání lidu (r. 2000) poklesl údaj na 167 obyvatel. Toto číslo se díky chalupářům v letních měsících a o víkendech radikálně navýší až na 360 obyvatel.

Tato tabulka vypovídá o skladbě obyvatel podle věku. Hodnoty se poměrně značně mění, převahu má produktivní složka obyvatelstva (v současné době přes 60%). Klesá počet občanů v předproduktivním věku. Obyvatelstvo v poproduktivním věku se pohybuje kolem hranice 22%, Index stáří ukazuje mírnou převahu starších občanů, ale i ten poměrně rychle mění hodnoty.

 

ROK Celkem obyv. Index stáří Předproduktivní věk Produktivní věk Poproduktivní věk
Absol. V % Absol. % Absol. %
1991 173 0,56 39 22,54 112 64,74 22 12,72
1995 165 1,48 31 18,79 94 56,97 46 24,24
2000 167 1,33 27 16,17 104 62,28 36 21,55

Podmoklany

Podmoklany

Úřední hodiny

 Pondělí: 15 - 17hod


Čtvrtek: 15 - 17hod

 

Pozn. Ve čtvrtek je přítomna účetní obce


(více viz Kontakty)