Hledat

Úřední deska

Vyveseno
7.12.2021

Vyveseno
6.12.2021

Vyveseno
2.12.2021

Vyveseno
18.11.2021

Vyveseno
18.11.2021

PřihlášeníLetošním vítězem Podmoklanské 7 se stal JAROMÍR JUN! Okruh obkroužil v perfektním čase 28,34s!

 

Akce se letos konala bezkontaktně a každý si svých 7km mohl oběhnout kdykoliv a kolikrát zvládl v rozmezí 3 týdnů. Vítězi moc gratulujeme! Poděkování patří i všem ostatním, co okruh oběhli. Pro každého kdo zaslal výsledky je připraven diplom a dárek. 

 

Všem moc děkujeme za účast a těšíme se zase za rok.

Letošní Tříkrálová sbírka byla plánovaná na víkend od 8.1.2021 do 10.1.2021.

 

Z důvodu vládních omezení bohužel nebylo možno koledovat dům od domu. Ani pandemie nám ale nezabránila tuto velice oblíbenou tradici i pro letošní rok zachovat.

 

Pokladnička byla umístěna na nejnavštěvovanější veřejném místě v Podmoklanech, v ochdodu smíšeného zboží u paní Bajowské, které za to patří velký dík.

 

Letos to tedy sice bylo bez koledování, ale i tak štědří podmoklaňáci přispěli částkou 2 557 Kč. 


Za veškeré příspěvky moc děkujeme.


Více informací o sbírce naleznete na  https://hb.charita.cz/trikralova-sbirka/trikralova-sbirka-2021/

Myslivecké sdružení Horní Studenec vzniklo v roce 1962. Do roku 1962 byla v Horním Studenci honitba Státního statku Čáslav – hospodářství Horní Studenec. Hospodářství vedl pan Peisler Adolf, bytem Horní Studenec č. 12. Funkci mysliveckého hospodáře vykonával zaměstnanec státního statku, pan Stehno Josef, bytem Horní Studenec č. 48. Do roku 1962 honitba sousedila s honitbou Podmoklany – Sloupno. Zákonem č. 23/ 62 Sb. o myslivosti zaniklo právo výkonu mysliveckého hospodaření na pozemcích Státního statku Chotěboř. Myslivecké sdružení Horní Studenec vzniklo v dubnu roku 1962 ze zaniklé honitby Státního statku Čáslav/ Chotěboř a z Mysliveckého sdružení Podmoklany – Sloupno. Výměra uznané honitby činila cca 1300 ha honebních pozemků.

 

SEZNAM ZAKLÁDAJÍCÍVH ČLENŮ MS HORNÍ STUDENEC

1. Janáček Ladislav, Horní Studenec – myslivecký hospodář 2. Boháček Josef, Horní Studenec – předseda MS 3. Stehno Josef, Horní Studenec – finanční hospodář 4. Soukal Svatoň, Bílek – člen MS 5. Vašíček Josef, Nový Studenec – člen MS 6. Marek František, Hudeč – člen MS 7. Marek Karel, Ždírec nad Doubravou – člen MS 8. Marek Karel, Všeradov – člen MS 9. Mašata Josef, Horní Studenec – člen MS 10. Bezouška Antonín, Vyhnálov – člen MS 11. Peisler Adolf, Horní Studenec – člen MS 12. Jirásek Karel, Podmoklany – člen MS 13. Janeček Eduard, Podmoklany – člen MS 14. Stehno Karel, Sloupno – člen MS 15. Kovačka Jaroslav, Sloupno – člen MS 16. Novák Josef, Branišov – člen

 

MS ČINNOST MS HORNÍ STUDENEC V MINULOSTI

Brigádní činnost:

Členové MS se aktivně věnovali i brigádnické činnosti. Brigády byly vykonávány bezplatně. Za vykonanou práci MS dostávalo krmení pro bažanty a koroptve. Členové MS pracující na statku obdělávali pole, ze kterých se získávalo krmení pro srnčí zvěř. Brigády zahrnovaly různé činnosti, mj. sběr kamene, uklízení malých balíků slámy, vysazování stromů v lese.

 

Kulturní činnost:

Členové MS každoročně pořádali taneční zábavu „Poslední leč“. Téměř každý rok MS zajišťovalo i oslavu příchodu nového roku – Silvestra. Tyto akce vždy byly doprovázeny bohatou tombolu a mysliveckou kuchyní.

 

Myslivecké vyžití:

V těchto letech byl ještě dostatek drobné zvěře. Ročně byla lovena zvěř srnčí, bažantí a zaječí. Součástí lovu bylo i pravidelné tlumení škodné zvěře. Od 1. listopadu do 31. prosince členové MS pořádali osm honů na drobnou zvěř. Každoročně prováděli odchyt živé zvěře, která byla určena k vývozu do zahraničí přes „INTERLOU.“ Finanční prostředky pro svou činnost MS Horní Studenec získávalo prodejem odchycené živé zvěře nebo ulovené drobné zvěře. Dodávky ulovené zvěřiny (srnčí, zajíc, bažant) se dodávaly do státních obchodů k tomu určených. V produkci zvěřiny na 1 km honební plochy se MS Horní Studenec umisťovalo na předních místech v okresu Havlíčkův Brod. V druhé polovině 70. let docházelo k velkému úbytku drobné zvěře (zajíc, bažant, koroptev). Srnčí zvěř se držela na normovaných stavech. V tomto období členové začali do honitby vypouštět uměle odchované bažanty. Vypouštění se neosvědčilo, stav bažanta v honitbě se nezvýšil. V 70. letech mělo MS Horní Studenec 20 – 22 členů. Mezi roky 1983 – 1993 došlo ke sloučení třech mysliveckých sdružení – Horní Studenec, Slavíkov a Sobíňov. Výsledné sdružení neslo název MS Horní Studenec. Ve sdružení bylo zapsáno 40 – 45 členů a výměra honitby byla cca 3000 hektarů. Předsedu vykonával pan Jiří Kafka, bytem Sobíňov a to po celou dobu sloučení. Funkci mysliveckého hospodáře zastával v letech 1983 – 1985 pan Ladislav Janáček, bytem Horní Studenec a v letech 1985 – 2013 pan Jiří Vopelka, bytem Podmoklany. V tomto období členové začali budovat „Myslivnu Branišov.“ Myslivna byla přestavěna z původního hospodářského stavení. Práce jako bourání začaly roku 1985. Vlastní budova myslivny byla dokončena o rok později. Všichni členové se přestavby aktivně účastnili s vysokým pracovním nasazením. Počet odpracovaných hodin dosáhl několika tisíc. Když vstoupily v platnost nový zákon o myslivosti a zákon o půdě, sloučené MS Horní Studenec se rozdělilo na původní MS Horní Studenec, MS Slavíkov a MS Sobíňov. MS Horní Studenec od původních vlastníků Branišova a okolních pozemků, paní Horákové a Hrbáčkové, odkoupilo pozemky v okolí Myslivny Branišov a pozemek, na kterém je dnes střelnice. Broková střelnice „lovecké kolo“ byla vybudována roku 1992 (před rozdělením MS). První veřejný závod o pohár MS Horní Studenec proběhl 5. 6. 1993, soutěž je každoročně pořádána dodnes. První závod o pohár Podoubraví se konal roku 2000, proběhl pouze třikrát. První závod o pohár města Ždírec nad Doubravou byl pořádán v roce 2003 a je pořádán dosud. V roce 2000 členové MS Horní Studenec na pozemcích u Myslivny Branišov přistavěli altán pro posezení v letních měsících. V dalších letech je Myslivna Branišov členy sdružení opravována a udržována v bezvadném stavu. V roce 1987 členové sdružení začali budovat mokřad „Protržená hráz.“ Část hráze byla zavezena zeminou. Členové zde též vybudovali výpusť, tzv. požerák. V roce 1988 byl mokřad napuštěn, vznikl tak rybník o rozloze 2, 3 hektarů. Později byla na ploše mokřadu a blízkého okolí v rámci CHKO Železné hory vyhlášena přírodní rezervace „Mokřadlo“. Nachází se zde vzácné rostliny a živočichové. Na žádost CHKO MS Horní Studenec provádí na části přírodní rezervace sekání a následný úklid rákosí a nežádoucích trav již od roku 2000 tak, aby byl umožněn růst vzácných rostlin. I když se podmínky pro chov zvěře změnily stejně jako její skladba, dnes převažuje hlavně zvěř srnčí, částečně zvěř černá a kachna divoká, úbytek drobné zvěře (zajíc, bažant, koroptev) se nedaří zastavit, je patrné úsilí většiny členů MS Horní Studenec myslet jak na své vyžití, tak na vyžití nemyslivecké veřejnosti při akcích pořádaných MS Horní Studenec. V současné době se k členství v MS horní Studenec hlásí 20 členů a MS ve své činnosti dále pokračuje. Za MS Horní Studenec Vopelka Jiří a Jeřábek František st.

V sobotu 7.8.2021 se uskutečnil tradiční nohejbalový turnaj trojic PODMOKLANSKÁ SMEČ.
 
Turnaje se letos zúčastnilo 8 týmů z Chotěboře, Miřátek, Uhelné Příbrami, Studence a také z Podmoklan.  A byly to týmy vyrovnané. Vítězství ukořistili těsně Ajťáci před týmem Směs, ve kterém byli dva reprezentanti Spolku Sokol Podmoklany. Ale i ostatní týmy, nejen Podmoklanské, předvedli krásné nohejbalové výkony. Divácká účast byla také pěkná.
  
1.místo  Ajťáci 
2.místo  Směs
3.místo  Ďoubalovi pomocníci
4.místo Miřátky
5.-8.místo Podmoklany, Studenec, Odraneč a Knedlíci
 
Poděkování patří našim sponzorům, díky kterým je lehčí pro nás podobné akce pořádat.
Obec Podmoklany, Pivovar Rebel HB, Jatka Perknov, Zelená lékárna Chotěboř, Hospoda Rychtářka
 .
nohec

3k2020

 

Letos již v sobotu 4. ledna prošli tříkráloví koledníci i naší obcí. Opět koledovali ve prospěch lidí v blízkém okolí, kteří se dostali do těžké životní situace. V letošním roce koledníci v Podmoklanech vykoledovali 6 680 Kč.


Vybrané finanční prostředky budou použity v Oblastní charitě Havlíčkův Brod. V letošním roce budou tyto finanční prostředky použity na několik projektů: zakoupení potřebných kompenzačních pomůcek, poskytování zdravotní terapie a pomoc klientům při přepravě do jejich domovů. (Více informací: Oblastní charita HB)


Poděkování patří všem štědrým dárcům za vstřícné přijetí a poskytnuté dary, kolednujícím dětam za věčný úsměv a také všem ostatním co se na pořádání akce aktivně podíleli.

 

Informace z loňských let:

V roce 2019 bylo vybráno 5 052 Kč.

V roce 2018 bylo vybráno 5 572 Kč.

V roce 2017 bylo vybráno 5 030 Kč.

V roce 2016 bylo vybráno 4 340 Kč.

Více článků...

Podmoklany

Podmoklany

Úřední hodiny

 Pondělí: 15 - 17hod


Čtvrtek: 15 - 17hod

 

Pozn. Ve čtvrtek je přítomna účetní obce


(více viz Kontakty)