Hledat

Úřední deska

Vyveseno
14.10.2019

Vyveseno
3.10.2019

Vyveseno
23.9.2019

Vyveseno
18.9.2019

Vyveseno
2.9.2019

PřihlášeníOficiální stránky obce Podmoklany (stav ke dni 15.10.2019)
Hledat text:
Kategorie:
Oznámení,usnesení, atd.
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
14.10.2019 29.10.2019 Akce na střelnici Branišov docx [10 kB]
23.9.2019 30.11.2019 Důležité upozornění ČEZ Distribuce - odstranění a okleštění porostů v blízkosti nadzemního elektrického vedení !!!! pdf [74 kB]
18.9.2019 nikdy Zveřejnění záměru koupě nemovitostí pdf [196 kB]
26.8.2019 nikdy Aktualizované údaje o majetku, jehož vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitost doc [29 kB]
18.4.2019 31.12.2019 Termíny akcí na myslivecké střelnici v Branišově v roce 2019 doc [35 kB]
12.4.2019 nikdy Termíny dalších jednání zastupitelstva obce v roce 2019 doc [11 kB]
14.1.2019 nikdy Oznámení o zveřejnění dokumentů Dobrovolného svazku obcí Podoubraví pdf [131 kB]
7.1.2019 nikdy Informace o uplatňování ochrany osobních údajů (GDPR) doc [46 kB]
24.5.2018 nikdy Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR doc [27 kB]
23.3.2017 nikdy Poplatky za odpad v roce 2017 doc [12 kB]
2.2.2017 nikdy Změna úředních hodin obecního úřadu doc [10 kB]
8.9.2016 nikdy Nový půjčovní a ubytovací řád Společenského domu doc [21 kB]
3.11.2014 nikdy Sdělení katastrálního úřadu - údaje k 10/2014 o nemovitostech / identifikace vlastníka pdf [440 kB]
21.7.2014 nikdy Plán péče o přírodní rezervaci Zlatá louka na období 2014 - 2023 / Protokol o způsobu vypořádání připomínek (CD k náhledu ObÚřad) pdf [743 kB]
24.5.2014 nikdy Návrh péče chráněného území Zlatá louka pdf [321 kB]
12.5.2014 nikdy Veřejná vyhláška ÚP Sloupno pdf [250 kB]
31.3.2014 nikdy Katastrální úřad - pokyny pro vlastníky nemovitostí

Katastrální úřad - pokyny pro vlastníky nemovitostí

pdf [292 kB]
Rozpočet, hospodaření a ekonomika
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
3.10.2019 nikdy Rozpočtové opatření č.8 z 30.9.2019 pdf [232 kB]
28.8.2019 nikdy Rozpočtové opatření č. 7 z 22.8.2019 pdf [331 kB]
18.7.2019 nikdy Rozpočtové opatření č.6 z 18.7.2019 pdf [369 kB]
21.6.2019 nikdy Závěrečný účet obce za rok 2018 doc [362 kB]
6.6.2019 nikdy Rozpočtové opatření č. 5 z 6.6.2019 doc [297 kB]
19.5.2019 nikdy Rozpočtové opatření č.4 ze 17.5.2019 doc [343 kB]
9.5.2019 nikdy Rozpočtové opatření č.3 ze dne 2.5.2019 doc [247 kB]
9.5.2019 nikdy Rozpočtové opatření č.2/2019 z 30.4.2019 pdf [30 kB]
4.4.2019 nikdy Rozpočtové opatření č.1/2019 z 31.3.2019 jpg [140 kB]
18.2.2019 nikdy Schválený rozpočtový výhled na r. 2020 - 23 doc [37 kB]
28.1.2019 nikdy Návrh rozpočtového výhledu obce na léta 2020 - 2023 pdf [741 kB]
10.1.2019 nikdy Rozpočtové opatření č. 11 z 31.12.2018 pdf [1 MB]
15.12.2018 nikdy Rozpočet obce na rok 2019 pdf [356 kB]
3.12.2018 nikdy Návrh rozpočtu DSO Podoubraví na r. 2019, návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2020-21 pdf [751 kB]
1.12.2018 nikdy Rozpočtová opatření v letech 2017-2018
9.6.2018 nikdy Závěrečný účet obce Podmoklany za rok 2017 doc [327 kB]
4.5.2018 nikdy Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 pdf [2 MB]
21.12.2017 31.12.2020 Střednědobý výhled na roky 2019-2020 pdf [12 kB]
25.5.2017 nikdy Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Podmoklany za rok 2016 pdf [1 MB]
22.3.2016 nikdy Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2015 pdf [745 kB]
22.2.2016 nikdy Návrh Závěrečného účtu za rok 2015 xls [52 kB]
9.12.2015 nikdy Schválený rozpočet Obce Podmoklany na rok 2016 xls [27 kB]
27.7.2015 nikdy Rozpočtový výhled obce r.2015-r.2018 pdf [13 kB]
19.5.2015 nikdy Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Podmoklany za rok 2014 pdf [1 MB]
3.3.2015 nikdy Návrh Závěrečného účtu 2014 xls [136 kB]
15.11.2014 nikdy Návrh rozpočtu na rok 2015 xls [34 kB]
9.6.2014 nikdy Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Podmoklany za rok 2013

Tato zpráva bude projednána na mimořádném zasedání ZO dne 25.06.2014.

pdf [358 kB]
2.5.2014 nikdy Výhled rozpočtu rok 2014 / 2017 xls [23 kB]
31.1.2014 nikdy Návrh závěrečného účtu 2013

Návrh závěrečného účtu 2013

xls [48 kB]
5.2.2013 nikdy Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2012. pdf [217 kB]
10.12.2012 nikdy Schválený rozpočet 2013 xls [32 kB]
3.10.2012 nikdy Dílčí přezkum hospodaření obce

Dne 01.10.2012 bylo, na základě zákona č.420/2004 Sb., proveden KÚ Kraje Vysočina - odborem kontroly,

dílčí finanční přezkum hospodaření obce Podmoklany za část roku 2012.

Nezkrácená zpráva uvedena v příloze.

pdf [241 kB]
12.6.2012 nikdy Rozpočtový výhled obce r.2012-r.2014 xls [22 kB]
17.11.2011 nikdy Návrh rozpočtu 2012 - Schválený 9.12.2011 bez připomínek xls [29 kB]
Různé
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
8.2.2017 nikdy Čištění, kontrola a revize spalinových cest
13.10.2015 nikdy Pálení odpadů a dopady na naše zdraví
Spalování odpadů v domácnosti je považováno za největší plošný (!) zdroj dioxinů i dalších jedů.
pdf [132 kB]
4.11.2014 nikdy Pomoc a poradenství obětem trestných činů pdf [551 kB]
10.6.2013 nikdy Notářská kancelář v Chotěboři od 02.05.2013 pdf [83 kB]
19.11.2012 nikdy Kompetence členů Rady Kraje Vysočina - voleb.období 2012-2016, kontakty.

Vážený pane starosto,

v přiloženém souboru si Vám dovoluji zaslat pro informaci kompetence členů Rady Kraje Vysočina

ve volebním období 2012 – 2016, včetně kontaktů na ně a kontaktů na jejich asistentky.

Ing.Ivana Šteklová
vedoucí odboru sekretariátu hejtmana

mobil.:    +420 724 650 140
tel.:         +420 564 602 128
fax.:         +420 564 602 421
e-mail:     steklova.i@kr-vysocina.cz

doc [50 kB]
1.6.2012 nikdy Vidimace, legalizace

Obecní úřad je pověřen k provádění  výkonů  přenesené působnosti :

- legalizaci (ověření podpisu)

Poplatek  je  stanoveny sazebníkem úhrad  a činí 30.- Kč.

-  vidimaci (ověření listin)

Poplatek  je  stanoveny sazebníkem úhrad  a činí 30.- Kč/jedno ověření.

Při ověřování dokumentů musí být ověřena každá strana.

Je třeba donést originál, kopie se musí provést na místě samém.

Sazba činí 2,- Kč za kopii jedné  stránky A4.

doc [39 kB]
20.3.2012 nikdy Územní plán obce Podmoklany z 09/2010 txt [165 B]
14.6.2006 nikdy Žádost pro chataře a chalupáře

Žádáme občany , kteří v naší obci vlastní chalupu nebo chatu , aby ve vlastním zájmu nam dali své číslo telefonu. V případě krádeže, povodně  a pod. Vás nemůžem informovat.

 

Děkuji. Starosta obce Jiří Zatřepálek

Veřejné vyhlášky obce Podmoklany
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
14.2.2019 nikdy Obecně závazná vyhláška Obce Podmoklany č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. doc [105 kB]
15.6.2017 nikdy Obecně závazná vyhláška obce Podmoklany č.1/2017 "O nočním klidu" docx [26 kB]
30.3.2015 nikdy Obecně závazná vyhláška č.1/15 o stanovení systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Podmoklany s platností od 01.04.2015 pdf [446 kB]
10.12.2012 nikdy Podomní prodej v obci a podobné akce. pdf [54 kB]
1.1.2010 nikdy Obecně závazná vyhláška obce Podmoklany č.2/2009 - školský obvod pdf [815 kB]
1.1.2010 nikdy Obecně závazná vyhláška obce Podmoklany č.1/2009 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí a její zrušení. pdf [3 MB]
1.1.2007 nikdy Obecně závazná vyhláška č.1/2006 o stanovení podmínek pro pořádání a průběhu akcí typu technopárty a zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním pdf [3 MB]
1.1.2005 nikdy Obecně závazná vyhláška obce Podmoklany o místních poplatcích č.1/2004 pdf [5 MB]
1.1.1996 nikdy Koupaliště pdf [507 kB]
1.1.1996 nikdy Obecně závazná vyhláška obce Podmoklany č.4/95 pdf [2 MB]
Vyhlášky - ostatní
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
2.9.2019 31.12.2019 Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR z 30.8.2019 pdf [219 kB]
Zápisy ze zasedání ZO
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
30.8.2019 nikdy Usnesení z 6. zasedání ZO dne 29.8.2019 doc [22 kB]
21.6.2019 nikdy Usnesení z 5. zasedání ZO dne 20.6.2019 doc [24 kB]
8.6.2019 nikdy Usnesení z mimořádného zasedání ZO dne 7.6.2019 doc [26 kB]
23.4.2019 nikdy Usnesení ze 4. zasedání ZO dne 18.4.2019 doc [24 kB]
16.2.2019 nikdy Usnesení z 3. zasedání ZO dne 14.2.2019 doc [34 kB]
1.1.2019 nikdy Zápisy ze zasedání ZO v roce 2018
1.1.2018 nikdy Zápisy ze zasedání ZO v roce 2017
1.1.2017 nikdy Zápisy ze zasedání ZO v roce 2016
1.1.2016 nikdy Zápisy ze zasedání ZO v roce 2015
1.1.2015 nikdy Zápisy ze zasedání ZO v roce 2014
1.1.2014 nikdy Zápisy ze zasedání ZO v roce 2013
RSS

Podmoklany

Podmoklany

Úřední hodiny

 Pondělí: 15 - 17hod


Čtvrtek: 15 - 17hod

 

Pozn. Ve čtvrtek je přítomna účetní obce


(více viz Kontakty)